Logo Konferencji SPETO

KONFERENCJA Z PODSTAW
ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW

SPETO

CONFERENCE ON FUNDAMENTALS
OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY

Logo Politechniki Slaskiej

IC-SPETO 2013 Ostateczny termin nadesyłania artykułu

Termin nadesłania artykułu został przesunięty na 31.03.2013r.