Logo Konferencji SPETO

KONFERENCJA Z PODSTAW
ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW

SPETO

CONFERENCE ON FUNDAMENTALS
OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY

Logo Politechniki Slaskiej

IC-SPETO 2016

Termin nadesłania artykułu to 10.03.2016 r.