Logo Konferencji SPETO

KONFERENCJA Z PODSTAW
ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW

SPETO

CONFERENCE ON FUNDAMENTALS
OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY

Logo Politechniki Slaskiej

Komitet Organizacyjny SPETO

 

PT  Profesorowie : 

 

z  Politechniki  Śląskiej

Przewodniczący  SPETO 

-

Marian  PASKO,  Prof. dr hab. inż.

Dyrektor  KEiI

-

Stefan  PASZEK,  Prof. dr hab. inż.

Sekretarz naukowy

-

Piotr  HOLAJN,  Dr inż.

Sekretarz Organizacyjny

-

Krzysztof  SZTYMELSKI,  Dr inż.

 

z  Instytutu  Elektrotechniki  Teoretycznej  i  Systemów  Informatyczno-Pomiarowych  Politechniki Warszawskiej

 

 

Jacek  STARZYŃSKI,  Prof. dr hab. inż.

 

z  Polskiego  Towarzystwa  Elektrotechniki  Teoretycznej  i  Stosowanej  PTETiS - Oddział Gliwice-Opole

 

 

Wojciech  BURLIKOWSKI,  Dr hab. inż., prof.PŚ

 

z  Polskiej  Sekcji  Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers,  Inc.  -  PS-IEEE

 

 

Mariusz MALINOWSKI,  Prof. dr hab. inż.