Logo Konferencji SPETO

KONFERENCJA Z PODSTAW
ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW

SPETO

CONFERENCE ON FUNDAMENTALS
OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY

Logo Politechniki Slaskiej

Komitet Organizacyjny

PT  Profesorowie:

z Politechniki Śląskiej

 

Przewodniczący SPETO  

Marian  PASKO,  Prof. dr hab. inż.

 

 

Dyrektor IEiI

Stefan  PASZEK,  Prof. dr hab. inż.

 

 

Sekretarz naukowy

Piotr  HOLAJN,  Dr inż.

Sekretarz organizacyjny

Krzysztof  SZTYMELSKI,  Dr inż.

 

 

z Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej

 

Jacek  STARZYŃSKI,  Prof. dr hab. inż.

 

z  Polskiego  Towarzystwa  Elektrotechniki  Teoretycznej  i  Stosowanej  PTETiS - Oddział Gliwice-Opole

 

Wojciech  BURLIKOWSKI,  Dr hab. inż.

 

z  Polskiej  Sekcji  Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers,  Inc.  -  PS-IEEE

 

Mariusz MALINOWSKI,  Prof. dr hab. inż.