Logo Konferencji SPETO

KONFERENCJA Z PODSTAW
ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW

SPETO

CONFERENCE ON FUNDAMENTALS
OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY

Logo Politechniki Slaskiej

Komitet Programowy SPETO

PT  Profesorowie:

Przewodniczący

Stanisław  BOLKOWSKI

-

Politechnika Warszawska

Honorowy Przewodniczący

Bernard  BARON 

-

Politechnika Opolska

Z-ca Przewodniczącego

Stefan  PASZEK

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

Sekretarz naukowy

Piotr  HOLAJN

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Andrzej BRYKALSKI

-

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Bogusław  BUTRYŁO 

-

Politechnika Białostocka

 

Antoni  CIEŚLA

-

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Andrzej  DEMENKO

-

Politechnika Poznańska

 

Ivo  DOLEZEL 

-

Academy of Sciences, Czech Republic

 

Krzysztof GÓRECKI

-

Akademia Morska w Gdyni

 

Dariusz  GRABOWSKI

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Marcel  ISTRATE 

-

Technical University  "GH. ASACHI" of Iasi, Romania

 

Kazimierz  JAKUBIUK 

-

Politechnika Gdańska

 

Tadeusz  JANOWSKI 

-

Politechnika Lubelska

 

Tadeusz  KACZOREK 

-

Politechnika Białostocka

 

Pavel  KARBAN 

-

University of West Bohemia, Czech Republic

 

Jerzy  KLAMKA 

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Barbara  KULESZ

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Roman KROK

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Marian  ŁUKANISZYN 

-

Politechnika Opolska

 

Wojciech  MACHCZYŃSKI

-

Politechnika Poznańska

 

Marcin  MACIĄŻEK

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Wolfgang  MATHIS

-

Universitaet Hannover, Germany

 

Damian  MAZUR

-

Politechnika Rzeszowska

 

Wojciech  MITKOWSKI

-

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Ryszard  NAWROWSKI

-

Politechnika Poznańska

 

Stanisław  OSOWSKI

-

Politechnika Warszawska

 

Marian  PASKO

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Zygmunt PIĄTEK

-

Politechnika Częstochowska

 

Andrzej  RYBARCZYK 

-

PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

Krzysztof  SIWEK 

-

Politechnika Warszawska

 

Tadeusz  SKOCZKOWSKI 

-

Politechnika Warszawska

 

Dariusz SPAŁEK 

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Jacek  STARZYŃSKI

-

Politechnika Warszawska

 

Danuta  STRYCZEWSKA

-

Politechnika Lubelska

 

Michał  TADEUSIEWICZ

-

Politechnika Łódzka

 

Magdalena  UMIŃSKA-BORTLICZEK

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Andrzej  WAC-WŁODARCZYK

-

Politechnika Lubelska

 

Janusz  WALCZAK

-

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Stanisław  WINCENCIAK

-

Politechnika Warszawska

 

Maciej  WŁODARCZYK

-

Politechnika Świętokrzyska

 

Mirosław  WOŁOSZYN

-

Politechnika Gdańska

 

Janusz  ZARĘBSKI

-

Akademia Morska w Gdyni