Logo Konferencji IC-SPETO

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z PODSTAW
ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW

IC-SPETO

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS
OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY

Logo Politechniki Slaskiej

XXXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW

organizowana przez

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH

 

 

przy współudziale

 

INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMATYCZNO-POMIAROWYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ
I STOSOWANEJ PTETIS - ODDZIAŁ GLIWICE-OPOLE

 

pod patronatem

KOMITET  ELEKTROTECHNIKI

POLSKIEJ  AKADEMII  NAUK

POLSKA SEKCJA  IEEE

 

 

 

GLIWICE  XXXIX  IC-SPETO  2016   USTROŃ

 

18 - 21. V. 2016 r.